Algemene voorwaarden

  • Op al onze leveringen zijn de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie van toepassing, zoals gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. U kunt hier de Leveringsvoorwaarden downloaden, indien gewenst kunt u deze ook schriftelijk toegestuurd krijgen.
  • Wij behouden ons het recht voor een order zonder opgaaf van reden niet te accepteren.
  • Op al onze leveringen wordt € 10,00 verzend- / administratiekosten in rekening gebracht (Duitsland en België € 15,00).
    Onder verzend- / administratiekosten wordt niet alleen verstaan de daadwerkelijke verzendkosten, maar ook kosten voor de administratie, inpak materialen, enz.
  • U beschikt over het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Voor retourneringen kunt u contact met ons opnemen via onze contact pagina of kunt u ons direct een email sturen op info@etiketoprol.eu. Vergeet hierbij niet uw naam en ordernummer te vermelden.
  • Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een order zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
  • Per 01-01-2020 geldt dat een nieuwe levering niet geleverd wordt als er nog een rekening open staat.